Bestyrelse

Formand
Jan Engberg
Aarhus Universitet
Næstformand
Mette Skovgaard Andersen
Kasserer
Peter Colliander
Tidligere Københavns Universitet
Sekretær i DDG
Anne Grethe Julius Pedersen
Aalborg Universitet
Sekretær i DDG
Maria Pia Pettersson
Syddansk Universitet
Suppleant til bestyrelsen
Harald Pors
Tidligere Aarhus Universitet