Bestyrelse

Formand
Jan Engberg
Aarhus Universitet
Næstformand og kasserer
Peter Colliander
Københavns Universitet
Sekretær
Anne Grethe Julius Pedersen
Aalborg Universitet
Maria Pia Pettersson
Syddansk Universitet
Mette Skovgaard Andersen
CBS
Revisorsuppleant
Harald Pors
Tidligere Aarhus Universitet