Den danske Germanistforening –

Der dänische Germanistenverband

 

Dannelsen blev initieret allerede i september 2001 på germanistmødet på Goe­the-Instituttet i København (se http://www.sdu.dk/Hum/studier/tysk­/tref­fen.html) og blev endeligt effektueret på germanistmødet i Odense den 29. maj 2006, hvor der på den stiftende generalforsamling blev valgt en bestyrelse, der samme dag konsti­tue­rede sig, og hvor der blev vedtaget vedtægter for foreningen.

 

Foreningen, hvis formål det ifølge vedtægternes § 2 er ”at styrke den danske germanistiks udvikling og vilkår på de videre­gå­ende uddannelser inden for undervisning så­vel som forskning”, giver mulighed for et mere in­stitu­tio­naliseret fagligt fællesskab universitetsgermanister imellem og sikrer os en større synlighed nationalt og internationalt – noget, derefter bestyrelsens mening er mere aktuelt end nogensinde at støtte og fremme. Vi er vidner til en nedgradering af tysk på alle niveauer og planer, en kends­ger­ning, der ikke kun gælder for Danmark, men derimod for den største del af verden, hvilket understreger situationens alvor. Bestyrelsen er overbevist om, at Den danske Germanistforening vil øge mulighederne for at argumentere for tysk i offentligheden og blandt beslutningstagerne. Den giver mulighed for en mere in­ten­siv og mere effektiv udveksling af informationer, erfaringer og ideer, noget, der i høj grad kan være med til at styrke faget og højne dets kvalitet og dermed gøre det mere modstandsdygtigt, for ikke at sige overlevelsesdygtigt.

 

Foreningen har 36 medlemmer, der fortrinsvis er beskæftiget på universiteterne, men der er også medlemmer fra gymnasieskolen og lærerseminarierne. 

Foreningens arbejde støttes af Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i København, af Goethe-Institut København og af DAAD.